www.segarraoliveadvocats.com

· Català  · Español  · Avís legal
    La Firma
    Àrees d'actuació
      Mercantil i Societari
      Bancari
      Fiscal
      Civil
      Processal
    Equip
    Contacte
    Notícies
    Enllaços
 Dret Bancari

Per la nostra especialització històrica tenim especial dedicació en temes relacionats amb les entitats de crèdit. Entre d'altres:

- Responsabilitat bancària per indegut assessorament o gestió de les inversions.
- Anulació de contractes bancaris: swaps, estructurats, permutes de tipus d'interès, gestió   de riscos financers, .......
- Reclamació de clàusules hipotecàries indegudes.
- Refinançaments.


   Segarra i Olive Advocats Associats, SCP – >> c/ Montseny, 10, 3er. Pis – 08440 Cardedeu (Barcelona) – 938712330 – >> segarraolive@icab.cat