www.segarraoliveadvocats.com

· Català  · Español  · Avís legal
    La Firma
    Àrees d'actuació
      Mercantil i Societari
      Bancari
      Fiscal
      Civil
      Processal
    Equip
    Contacte
    Notícies
    Enllaços
 Mercantil i Societari

Oferim la prestació d'un assessorament legal, continuat i especialitzat dirigit a tot tipus d'empreses.

- Constitució, modificació, dissolució, adaptació i transformació de societats, fundacions i   associacions.
- Acords entre accionistes i socis. Pactes de socis i protocols familiars.
- Reestructuracions empresarials.
- Dret contractual. Contractes mercantils de compravenda, arrendament, lloguer, agència,   distribució, franquícia, ....
- Transmissió d'accions i participacions.
- Secretaria de societats. Redacció d'acords de consells d'administració i de juntes de socis.
- Procediments concursals.


   Segarra i Olive Advocats Associats, SCP – >> c/ Montseny, 10, 3er. Pis – 08440 Cardedeu (Barcelona) – 938712330 – >> segarraolive@icab.cat