www.segarraoliveadvocats.com

· Català  · Español  · Avís legal
    La Firma
    Àrees d'actuació
      Mercantil i Societari
      Bancari
      Fiscal
      Civil
      Processal
    Equip
    Contacte
    Notícies
    Enllaços
 Dret Processal

Ens referim a aquells supòsits en els que ens veiem en la necessitat d'iniciar un procediment judicial o bé d'exercitar el dret de defensa dels interessos dels nostres clients davant un litigi promogut de contrari.

Ens dirigim tant a empreses com a particulars que plantegin casos contenciosos relacionats amb qualsevol matèria o àrea d'especialització del despatx, essent l'objectiu l'obtenció del millor resultat en el procediment judicial amb les mínimes despeses processals possibles.

- Responsabilitat civil contractual i extra-contractual.
- Defectes constructius, responsabilitat desenal i responsabilitats segons la L.O.E.
- Procediments concursals, responsabilitat d'administradors, reclamació de quantitats i   competència deslleial.
- Procediments judicials derivats del dret successori.
- Procediments judicials derivats del dret de família.
- Desnonaments i accions de divisió de la cosa comú.
- Reclamació judicial de deutes i execucions hipotecàries


   Segarra i Olive Advocats Associats, SCP – >> c/ Montseny, 10, 3er. Pis – 08440 Cardedeu (Barcelona) – 938712330 – >> segarraolive@icab.cat